Euroopan rakennusperinnepäivä Muteniassa 2007

EUROOPAN RAKENNUSPERINNEPÄIVÄ MUTENIASSA 8.9.2007

Entiseen Sompioon, Mutenian kyläkummulle, oli lämpimän kauniina syyskuun 8. päivänä kokoontunut lähes satakunta ihmistä tapaamaan tuttujaan vuosikymmenten takaa. Muteniaan oli saapunut allasevakkoja Sompion eri kylistä jälkeläisineen sekä muita päivän annista kiinnostuneita. Juhlapaikaksi oli valittu Mutenian kylän muistopatsaan ympäristö, jonne talkooväki oli pystyttänyt laavut tulisijoineen. Kyseisenä päivänä vietettiin Euroopan rakennusperinnepäivää. Tapahtuman taustajoukkoina toimivat UK-puisto, Sodankylän saamelaisseura ja Sompio-seura. Päivän avasi Sompio-seuran puheenjohtaja Pertti Lokka. Toivotettuaan yleisön tervetulleeksi ja käytyään läpi päivän ohjelman, hän samalla mainitsi kuluneen 10 vuotta siitä, kun Mutenian kylän muistopatsas paljastettiin. Historioitsija, filosofian tohtori,Samuli Onnela totesi juhlapuhetta aloittaessaan esitelmäpaikan olevan ympäristöltään poikkeuksellisen kauniin, taustalla Pyhä Nattanen hallitsi maisemaa. Onnela kävi puheessaan seikkaperäisesti läpi Sompion asutuksen eri vaiheet. Muun lisäksi esityksestä jäi erityisesti mieleen paikallinen nimihistoria sekä Mutenian viljapelloilla ennen sotia lainehtinut ohra.

Nämä vainiot muisti hyvin Reijo Keskitalo, jolle ne liittyivät lapsuuden kylämaisemaan. Puheenvuorossaan Keskitalo kuvaili Mutenianjoen mutkaisuutta ja sitä, miten siinä sauvoen ja soutaen edettiin. Kiviä piisasi! Lisäksi Keskitalo selosti Mutenian kylän rakennusten sijaintia. Kyläkierroksella Keskitalolla riittikin kyselijöitä, missä itse kunkin esivanhempien kotitalo oli ollut.

Päivää rikastuttivat joiuillaan Elsa-Marja Sieppi, Antti Peltovuoma ja Tiina Aikio. Selvittäessään joikuperinteen taustoja Tiina Aikio kertoi joiun olleen ennen ihmisten tapa kommunikoida keskenään. Joku saattoi joikata jopa usean vuorokauden. Entinen kurujärveläinen Oula Hetta lauloi saameksi. Lisäksi esiintyivät Matti ja Tarja Ylitepsa, Tarjan laulaessa ja Matin säestäessä haitarilla kauniita Lappi- ja Sompio-aiheisia lauluja.

Aili Keskitalo ja Eeva Siirtola huolehtivat ruokatarjoilusta: siiat ja kampanisukahvit tekivät kauppansa. Kemijoki Oy mahdollisti sen, että Euroopan rakennusperinnepäivä saatiin Muteniassa järjestää.

Asta Valkonen