Vuosikokous 2017

Vuosikokous oli lauantaina 25.3.2017 Eräpirtti Vaitolassa Lokassa. Kokoukseen osallistui 16 seuran jäsentä.

Seuran puheenjohtajana jatkaa Asta Valkonen. Hallitukseen valittiin Jouni Alakorva, Jorma Kantelinen, Mikko Pyhäjärvi, Kirsti Alakorva, Risto Pyhäjärvi ja Kalevi Lokka. Varajäseniksi hallitukseen valittiin Sirkku Mäkinen, Mauno Lukkari, Urpo Alakorva ja Esa Rautio.

Vuosikokouksesta poimittua:

Uulalan pikkukämpän remontti jatkuu kesällä. Juhannuksen vietto vapaamuotoisesti Uulalassa. Uulalan pihapiirin kunnostaminen ja pajukon raivaaminen. Ruijan polku-vaellus. Akmeelinkummun turvekammin kunnostamista. Puuhuoltoa ja Kiiskismarkkinat syyskuussa.

Osallistumme myös Akankiveltä-Ukonkivelle – Suomi 100-vuotta tapahtumaan, joka on UK-puiston organisoima.

Tiedote ja jäsenmaksuohje lähetetään kaikille seuran jäsenille kevään aikana joko sähköpostilla tai kirjeitse.