Säännöt

Sompio-seuran säännöt

Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue on Sodankylän kunta. Yhdistyksen tarkoituksena on koota entisen Sompion asukkaat ja heidän jälkeläisensä keskinäiseen yhteistoimintaan säilyttääkseen heissä kiintyksen entiseen kotiseutuunsa Sompioon, herättää heissä harrastusta Sompion seudun entisyyttä, talonpoikaisasutusta ja sen erityisluonnetta kohtaan

Seuran jäseniksi voivat liittyä Sompion alueen kylissä (Korvanen, Kurujärvi, Lokka, Mutenia, Riesto ja Vuotso) asuneet henkilöt puolisoineen ja heidän jälkeläisensä puolisoineen. Seuran hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Jäsenhakemuksen voi lähettää sähköpostilla sompioseura(at)gmail.com (muuta sähköpostiosoitteeseen @-merkki) Viestissä kerro siteesi Sompiooon.

Uulala, Akmeelinkummun kota ja Kattukaisen kota ovat lukittuja. Avaimen saa vain seuran jäsen.

Rekisteriseloste