Akmeelinkummun talkoot kesä 2019

Akmeelinkummun talkoot 2019